Hospitals Magazine Q4 2021 - VOORWOORD : Als we willen datalles blijft zoals het is, moeten we alles veranderen

Francis de Drée

Voorzitter van Hospitals.be

 

Achteruitblikkend stellen we vast dat het ziekenhuis nu al 18 maanden niet meer is zoals voorheen. COVID-19 heeft een enorme druk gelegd op onze sector. Zieken- huizen werden geconfronteerd met een massale toevoer van patiënten die geïnfecteerd waren door het virus. In enkele dagen tijd was alles ontregeld: diagnose en behandeling van andere ziekten, beschikbaarheid van zorgverleners, logistieke bevoorradingsketens, financiering van het zorgsysteem en de manier waarop de bevolking ons percipieerde.

 

Op deze plotse ontregelingen hebben de betrokkenen van het ziekenhuissysteem gereageerd met weergaloze moed en vinding- rijkheid. Annulering van een fysieke consultatie? Dan stappen we over op teleconsultatie! De capaciteit van intensieve zorg is overbelast? Dan openen we nieuwe zorgeenheden dankzij de collega’s die zich reorganiseren! Geen mondkapjes? Dan ontwikkelen we een nieuw sterilisatieprotocol! Een drastische daling van de zieken- huisfinanciering? Dan creëren we een systeem van uitzonderlijke tegemoetkomingen!

 

De vraag blijft onopgelost: hoe van voorlopig naar permanent gaan?

 

Die voorlopige antwoorden, hoe mooi en innoverend ook, kunnen niet als bij toverslag worden omgezet in definitieve oplossingen. Het project is gigantisch groot. Hoe digitalisering op een harmonieuze manier integreren, zonder patiënten aan de kant te laten staan, noch onze ziel te verkopen aan de internetgiganten? Hoe opnieuw zin geven aan onze teams en hoe nieuwe roepingen creëren? Hoe degelijke bevoorradingsketens opnieuw opstarten? Hoe een financieringsmodel herdefiniëren dat meer oog heeft voor kwaliteit en toegankelijkheid en minder voor zorgconsumptie per eenheid?

 

De toekomst is een lang verleden

 

Het aanbrengen van antwoorden, zelfs onvolmaakte, vereist dat iedereen een stap in de richting van de andere zet om hem beter te begrijpen. We kunnen veel leren uit onze ziekenhuisgeschiedenis, evenals uit die van de buren. Laten we inspiratie vinden in onze successen, in die van anderen, om het ziekenhuis van de toekomst te bouwen. Om niet stil te staan bij deze slogan, hoe verleidelijk ook, hebben we de eerste barometer van Hospitals.be gelanceerd. In dit nummer vindt u wat we eruit kunnen leren, en dat zijn evenveel uitnodigingen voor de toekomst. Een voorbeeld? Hoe kunnen we wachttijden vermijden, terwijl van het ziekenhuis geografische toegankelijkheid wordt verwacht? Heel wat ons omringende landen hebben zich vastgereden in die opdracht …

 

De uitdagingen van het ziekenhuis zijn in veel opzichten die van onze maatschappij. De kwaliteit en snelheid van onze reacties zullen afhangen van onze wendbaarheid en onze innovatiecapaciteit. Want, om het met de woorden van Giuseppe Tomasi di Lampedusa* te zeggen, als we willen dat alles blijft zoals het is, moeten we alles veranderen.

 

 

* De Italiaanse auteur en aristocraat Giuseppe Tomasi, prins van Lampedusa, hertog van Palma, baron van Montechiaro en della Torretta, grande di Spagna, geboren op 23 december 1896 in Palermo (Sicilië) en overleden op 23 juli 1957 in Rome, schreef één roman, ‘Il Gattopardo’, vertaald in het Nederlands als 'De tijgerkat'.

Other news